Sitemizi hangi kanalla öğrendiniz?
Facebook
Arama Motoru
Instagram
Diğer
 
 
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ (25.03.2015)

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

FAALİYET KONULARI

-Çocuk Hakları

-Kadın Hakları

-Engelli Hakları ve Saygı Bilinci

-Yaşlı Kişilerle İletişim

-Katı Atıkların Dönüşümü

-Kitap Okuma Bilinci

-Yenilenebilir Enerji Kaynakları

-Hayvan Hakları

-Atık Pillerin Geri Dönüşümü

-Atık Kağıtların Geri Dönüşümü

-Atık Yağların Geri Dönüşümü

-Atık Elektronik Materyallerin Geri Dönüşümü

-Atık Malzemelerle Sanat Çalışmaları

-Ağaçlandırma Çalışmaları

-Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği vb.

UYGULAMALAR

*Seminer

*Atölye

*Work Shop

*Think Thank

*Kampanya

*Proje


*Araştırma


*Örnek Olma


*Sanatsal Yaratı


*Gazete

*Dergi


*Broşür


*Katalog


*Duvar Gazetesi


*Sivil Toplum Kuruluşu Ziyaretleri


*Huzurevi Ziyareti


*Sevgi Eli Ziyareti


*Resmi Kurum Ziyareti


*Toplantı


*İmza Kampanyası


*Ağaçlandırma Faaliyeti vb.