Sitemizi hangi kanalla öğrendiniz?
Facebook
Arama Motoru
Instagram
Diğer
 
 
Alfa Anayasası 
                                          
 
       ALFA ANAYASASI

1.Her öğrenci özel ve değerlidir.

2.Her öğrenci birbirine eşittir.

3.Öğrenciler arasında din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapılmaz.

4.Öğrenciler başarılarına göre özel ilgiye tabi tutulmaz. Her öğrenciye eşit fırsat ve imkanlar sunulur.

5.Kurumlarımızda manevi değerler sürekli yaşatılır.

6.Sosyal sorumluluk projelerine önem verilir.

7.İnternet sitesi sürekli güncellenir.

8.Sosyal medya araçlarına önem verilir.

9.Devamsızlıklar veliye telefonla veya mesajla bildirilir.

10.Her veli özel ve değerlidir.

11.Her veli önceden randevu almak koşuluyla kurum idarecileri ve öğretmenlerle görüşebilir.

12.Veliler için periyodik olarak bireysel görüşmeler  yapılır.

13.Velilere öğrenciyle ilgili sözlü ya da yazılı bilgilendirmeler yapılır.

14.Öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerine önem verilir.

15.Değerler yaşatılmaya çalışılır.

16.Değerler eğitimi kapsamında olumlu örnek oluşturulur.

17.Sportif faaliyetlere önem verilir. 

18.Sanatsal faaliyetlere önem verilir. 

19.Yaratıcı dramaya önem verilir. Ders içinde ve ders dışında yaratıcı drama uygulamaları yapılabilir.

20.Sınavlarda ortalamanın altında kalan öğrenciler için çizgi altı çalışmaları yapılabilir.

21.Gerekli görülen zamanlarda deneme sınavlarının sıklığı arttırılır.

22.Gerekli görülen ders ve üniteler için yazılı-quiz ve sözlüler yapılabilir.

23.Öğrenciler derslerde pasivize edilmez.

24.Öğrencilerin soru çözebilmeleri ve pratik yapabilmeleri adına soru çözüm dersleri veya muadil uygulamalar belirlenir.

25.Öğrencilerin sosyalleşme sürecini sorunsuz atlatabilmeleri için belli dönemlerde çeşitli sosyal etkinlikler uygulanır.

26.Veliler istek ve taleplerini kurumların iletişim kanallarını kullanarak idarecilere bildirilebilir. Bu taleplere ivedilikle cevap verilir.

27.Öğrencilerin kişilik, mesleki eğilim, hafıza vb. özelliklerini belirlemek için envanter,anket veya özel sınavlar uygulanır.

28.Yapılan faaliyetler internet sitesinde en sade ve kullanışlı şekilde yer alır. 

29.Öğrenci tercihleri ve veli görüşleri önemlidir.

30.Disiplin ve ciddiyet ön plandadır. Disiplinsizlik yaratan kişilerin kurumlarımızla ilişiği kesilir.

31.Öğretmene, öğrenciye ve kurum personeline saygı esastır.

32.Öğrencilerin mazeretsiz devamsızlık yapmaları durumunda gerekli cezai müeyyideler uygulanır.

33.Öğrencilerin derslere ve uygulamalara geç gelmeleri durumunda gerekli cezai müeyyideler uygulanır.

34.Ders öğretmeninin idari izinli olduğu günlerde aynı branştan veya farklı bir branştan öğretmenle ders devamlılığı sağlanır.

35.Kurumun ilk gününden son gününe kadar dersler ve uygulamalar kesintisiz devam eder.

36.Öğrenci çeşitli uygulamalara tabi olup bunlara katılım gösterilmesi teşvik edilir.

37.Sık aralıklarla deneme sınavları, tarama sınavları, yazılılar, sözlüler uygulanabilir. Bunların sonuçları internet sitesinden veya telefonla şubelerimizden öğrenilebilir.

38.Deneme sınavı, tarama sınavı, yazılı, sözlü sonuçlarına göre öğrencilerle sınıf görüşmeleri veya bireysel görüşmeler yapılır.

39.Her öğrenci için talep olduğunda bireye özgü program hazırlanır.

40.Her öğrenci bir üst kademeye hazırlanır.

41.Kurumlarımız yemek ve servis ihtiyacını karşılama noktasında çoğunluğun talebine göre değerlendirme yapar.

42.Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin ahlak eğitiminden de sorumludur.

43.Öğrencilere her konuda olumlu model oluşturulur.

44.Öğrenciler sağlıklı bir ortamda eğitim görür.

45.Her öğrencinin kişisel gelişimine katkı koyulur.

46.Öğrencilerin akademik,sportif,sanatsal,psiko sosyal yönden geliştirilmesi hedeflenir.

47.Periyodik olarak genel veya bireysel veli toplantıları yapılır.

48.Öğrencilere gereksiz ve niteliksiz ödevlendirme yapılmaz.

49.Ders programı öğrenci çıkarı gözetilerek en verimli şekilde oluşturulur.

50.Öğretmenler seçilirken alanında uzman,genç,dinamik,prezentabl,tecrübeli, pedagojik yönleri güçlü, insan ilişkilerinde başarılı olmalarına önem verilir.
<